Volleyballen bij...

aanmelden lidmaatschap

Wanneer je besluit om te gaan volleyballen bij de vereniging moet je hiervoor een aanmeldformulier invullen. Dit aanmeldingsformulier ligt in de volleybalkast in de berging van de sporthal of van de gymzaal. Hier kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden.

Het ingevulde formulier mag worden ingeleverd bij het secretariaat van de vereniging of per e-mail worden verzonden naar vvrouveen@hotmail.com. Hij/zij zal ervoor zorgen dat je in de ledenadministratie wordt opgenomen.

contributie

De contributie is als volgt opgebouwd voor de verschillende leeftijdscategorieën:

 Recreatief lid:                Competitie spelend lid:
  0-11 jaar€ 25,00€ 35,00
  12-15 jaar€ 27,50€ 40,00
  16-17 jaar€ 31,25€ 46,25
  >18 jaar€ 42,50€ 65,00

Bovenstaande bedragen laat de contributie per kwartaal zien. Leden die structureel twee keer per week trainen betalen €15,00 extra per kwartaal. Voor recreatieve leden die alleen meetrainen en geen competitie spelen wordt alleen contributie geïnd zonder competitiegeld.

opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij het secretariaat en/of penningmeester van de vereniging (vvrouveen@hotmail.com).

Bij opzegging voor 31 mei van een kalenderjaar eindigt het lidmaatschap op 1 juli van datzelfde kalenderjaar. Bij opzegging voor 30 november van een kalenderjaar eindigt het lidmaatschap op 1 januari van daaropvolgende kalenderjaar.
Dit betekent dus dat bij opzegging na 31 mei van een kalenderjaar, de contributie van de vereniging en de bondscontributie nog zal worden geïnd tot 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Bij opzegging na 30 november van een kalenderjaar wordt de contributie nog geïnd tot 1 juli van het daarop volgende kalenderjaar.