Volleyballen bij...

VolleybalVerenigingRouveen

Natuurlijk kun je eens vrijblijvend komen kijken op een training, en een training meedoen.

Aanmelden Lidmaatschap

Wanneer je besluit om te gaan volleyballen bij de vereniging moet je hiervoor een aanmeldingsforumulier invullen. Dit aanmeldingsformulier ligt in de volleybalkast in de berging van de sporthal of van de gymzaal. 
Het ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de secretaris, van de vereniging, zij/hij zal ervoor zorgen dat je in de ledenadministratie van de volleybalvereniging wordt opgenomen.

HIER kunt u ook het aanmeldingsformulier downloaden en uitprinten.

Contributie

De contributie is als volgt opgebouwd voor de verschillende leeftijdscategorieeën: 

Contributie: Competitie:  Totaal: Kwartaal:
  0-11 jaar € 100,00 € 20,00 € 120,00 € 30,00
  12-15 jaar € 110,00 € 30,00 € 140,00  € 35,00
  16-17 jaar € 120,00 € 40,00 € 160,00  € 40,00
  >18  jaar € 160,00 € 60,00 € 220,00  € 55,00
  Recreant € 150,00 € 150,00 € 37,50
  Verengingslid €   10,00 €   10,00 €   2,50

Leden die structureel twee keer per week trainen betalen €10,00 extra per kwartaal.

Voor recreatieve leden die alleen meetrainen en geen competitie spelen wordt alleen contributie geïnd zonder competitiegeld.

Opzeggen Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij het secretariaat en/of penningmeester van de verenging (vvrouveen(@)hotmail.com).

Bij opzegging voor 31 Mei van een kalenderjaar eindigt het lidmaatschap op 1 Juli van datzelfde kalenderjaar. Bij opzegging voor 30 November van een kalenderjaar eindigt het lidmaatschap op 1 Januari van daaropvolgende kalenderjaar.
Dit betekend dus dat bij opzegging na 31 Mei van een kalenderjaar, de contributie van de vereniging en de bondscontributie nog zal worden geïnd tot 1 Januari van het daarop volgende kalenderjaar. Bij opzegging na 30 November van een kalenderjaar wordt de contributie nog geïnd tot 1 Juli van het daarop volgende kalenderjaar.

 

Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker
Copyright 2012 VolleybalVerenigingRouveen - Realisatie: KPO Webdesign
Joomla Templates by Wordpress themes free